mednarodni transport

Tahograf je naprava, vgrajena v tovorna vozila, ki registrira vožnjo posameznih voznikov.

Zaradi hitrega razvoja prometa, povečanja števila tovornih vozil, s tem pa tudi števila prometnih nezgod, so v Nemčiji že leta 1939 z zakonom uvedli nujno uporabo tahografa v tovornih vozilih.

Novejši tahografi beležijo vse podatke o vožnji in delu voznika. Na zapisu v tahografu lahko kasneje analiziramo vsa dogajanja v zvezi z vožnjo. Izpopolnjeni tahografi onemogočajo potvarjanje dejanskih parametrov vožnje s strani voznika in zato omogočajo zelo uspešno vodenje voznega parka z ekonomskega in ekološkega stališča.

V primeru nezgode je tahograf pomemben dokument, ki omogoča analizo poteka prometne nezgode. Zabeležen je ves potek vožnje do trenutka nezgode, v največkrat pa je registrirana tudi hitrost v trenutku trčenja.

Zapis v tahografu pokaže vse napake voznikove vožnje, tudi na tiste ki se jih morda niti ne zaveda. Za voznika je dokument njegovega učinka dela in dokaz njegove previdne, varne in zato gospodarne vožnje. Za voznika je zelo pomembno, da tahograf vedno pravilno in brezhibno deluje.


Podjetje Petrans d.o.o. ponuja prevoznikom prenos, shranjevanje in arhiviranje podatkov iz digitalnih tahografov.