mednarodni transport

I suoi fianchi sul bar orizzontale sulla soglia e avvolgono i piedi dei suoi fianchi. Rifiuta indietro e alimentato con forza, lascialo apcalis oral jelly ai fianchi. La posa ̬ difficilmente adatta per il sesso lungo, a meno che tu non stia stringendo campione, ma per il sesso veloce РAbbastanza.

Tahograf je naprava, vgrajena v tovorna vozila, ki registrira vožnjo posameznih voznikov.

Zaradi hitrega razvoja prometa, poveÄanja Å¡tevila tovornih vozil, s tem pa tudi Å¡tevila prometnih nezgod, so v NemÄiji že leta 1939 z zakonom uvedli nujno uporabo tahografa v tovornih vozilih.

NovejÅ¡i tahografi beležijo vse podatke o vožnji in delu voznika. Na zapisu v tahografu lahko kasneje analiziramo vsa dogajanja v zvezi z vožnjo. Izpopolnjeni tahografi onemogoÄajo potvarjanje dejanskih parametrov vožnje s strani voznika in zato omogoÄajo zelo uspeÅ¡no vodenje voznega parka z ekonomskega in ekoloÅ¡kega staliÅ¡Äa.

V primeru nezgode je tahograf pomemben dokument, ki omogoÄa analizo poteka prometne nezgode. Zabeležen je ves potek vožnje do trenutka nezgode, v najveÄkrat pa je registrirana tudi hitrost v trenutku trÄenja.

Zapis v tahografu pokaže vse napake voznikove vožnje, tudi na tiste ki se jih morda niti ne zaveda. Za voznika je dokument njegovega uÄinka dela in dokaz njegove previdne, varne in zato gospodarne vožnje. Za voznika je zelo pomembno, da tahograf vedno pravilno in brezhibno deluje.


Podjetje Petrans d.o.o. ponuja prevoznikom prenos, shranjevanje in arhiviranje podatkov iz digitalnih tahografov.